Take a fresh look at your lifestyle.

Babalık İzin Hakları

0

Tıpkı çalışan annelerimiz gibi babalarda ücretli izne çıkmaktadır. Eşi doğum yapmış erkekler ister kamu çalışanı olsun ister özel sektör çalışanı olsun, ücretli izin hakkına sahiptirler. Ancak bu süre kamu ve özel sektörde değişiklik göstermektedir.

Babalık İzni Nedir?

Eşinin doğum yapması halinde babanın eşinin ve bebeğinin yanında bulunabilmesi için verilen doğum iznine deniyor. Halk arasında her ne kadar babalık izni ibareleri kullanılsa da yasalarda doğum izni olarak geçmektedir. İzin dönemi boyunca babalar annelere yardımcı olarak onların yüklerini bir nebze de olsa hafifletir.

Babalık İzni Kaç gündür?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Mazeret İzni’ başlıklı 104. Maddesine göre “Memura eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni verir. Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kardeşinin, annesi veya babasının ölümü halinde ise 7 gün izin verilir.

Özel sektörde çalışan erkekler ise babalık izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununda yer alır. Buna göre özel sektörde çalışan babalar 5 gün izin kullanabilir. Ancak sözleşmeli personelin ise izin süresi 2 gün olmaktadır.

Taşeron işçiler için de babalık izni 5 gün olup işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Bu izinler ücretli izinler olup maaş kesintisi gibi bir durum söz konusu değildir.

Babalık İznine Ne zaman Çıkılır?

Çalışan erkeğin eşinin doğum yapmasıyla birlikte hemen babalık izni kullanılabilir. Babalık izninin doğumdan önce kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yani doğum belgesin de yer alan tarih kabul edilir.

Doğumun Tatil Gününe Denk Gelmesi Durumunda;

Doğum tarihinin özel günlere, resmi tatillere veya dini bayramlara denk gelmesi halinde kanunda ‘iş günü’ ibaresi yer almadığı için, o günlerde izin sayılmaktadır. Ancak bu durumlarda işveren ile görüşmekte fayda vardır. Çünkü bazı işverenler iş sözleşmesinde işçi lehine farklı maddeler koyabiliyor.

Babalık İzni Dilekçesi

Babalık izni dilekçesi hazırlanarak çalışılan yere bildirilmesi gerekmektedir. Tüm iznin aynı anda kullanılması zorunlu değildir. Ancak bu bilgi dilekçede belirtilmelidir.

Aşağıda örnek babalık izni dilekçesi yer almakta olup işyerinin kendi standart formatı da bulunabilir. Dilekçeye istinaden verilmesi gereken bilgilerin eklenmesi önemlidir.

*Dilekçenin verileceği kurumun adı

*Kullanılmak istenen izin gün sayısı

*İkametgah adresi

*iletişim numarası

*Ad soyad ve imza


elazığ escort
trabzon escort
rize escort

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Cevap bırakın